Schoonen CV Service

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betreffende onderhoud en/of service abonnement voor centrale verwarmingsketel met of zonder warmwatervoorziening.

A. De onderhoudsbeurt ( 1x per jaar) omvat de volgende werkzaamheden:

 • Controleren waterpeil, bijvullen en ontluchten van de centrale verwarmingsketel.
 • Controleren en beproeven van de regelapparatuur.
 • Controleren en reinigen van de gasbrander(s) van de cv-ketel en of boiler c.q. geiser.
 • Controleren en reinigen van de cv-ketel en of boiler c.q. geiser.
 • Controleren werking pomp en driewegklep.
 • Controleren gas afstelling.

 

B. Onderhoud:

 • Alle bij een onderhoudsbeurt nodig blijkende kleine reparaties zullen tegen de berekening van de materiaalkosten zoveel mogelijk meteen uitgevoerd worden.
 • Eventueel benodigde materialen zullen tegen de normale verkoopprijs in rekening worden gebracht.
 • Wanneer mocht blijken dat er grotere reparaties nodig zijn wordt eerst contact met u opgenomen. Deze reparaties zullen pas na uw opdracht en tegen de normale berekening worden uitgevoerd.

C. Storingen:

 • In het abonnement zijn tevens opgenomen de tussentijdse bezoeken bij onverhoopt optredende storingen aan de ketel installatie.
 • In het abonnement zijn niet opgenomen storingen aan de waterzijdige of gaszijdige installatie niet behorende bij de centrale verwarmings ketel.
 • Bij het verhelpen van storingen, ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld het niet uitvoeren van bedieningshandelingen, zoals ontluchten, bijvullen, ontbreken van gas (gaskraan dicht), ontbreken van elektriciteit, verkeerd ingestelde thermostaten en/of andere regelmatig gehanteerde apparatuur, hebben wij steeds het recht de kosten daarvan volledig in rekening te brengen.
 • Storingen ontstaan door werkzaamheden, uitgevoerd door anderen dan ons personeel zullen slechts tegen berekening van de kosten worden verholpen.

D. Service:

 • Bij het bepalen van het bedrag, waarvoor het abonnement is afgesloten is er bij de serviceverlening op gerekend dat de werkzaamheden binnen de normale arbeidstijd kunnen geschieden en de installatieonderdelen normaal bereikbaar zijn.
 • Voor werkzaamheden, vallend buiten de normale arbeidstijd (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00), welk ons inziens niet urgent zijn, behouden wij het recht voor extra kosten hiervoor in rekening te brengen.

E. Looptijd en betaling van het abonnement:

 • Het abonnement loopt een (1) jaar vanaf de datum van de onderhoudsbeurt en na betaling van het abonnementsgeld.
 • De abonnementsprijs zal jaarlijks herzien worden.
 • De betaling geschiedt contant of middels pin transactie.

De gemelde storingen zullen zo spoedig mogelijk worden opgelost (meestal binnen 24 uur). Waartoe u ons kunt bellen op werkdagen op telefoonnummer 06 437 06 944 van 09.00 tot 17.00. Alle garanties op geïnstalleerde materialen zijn uitsluitend volgens opgave van desbetreffende fabrikant en diens garantiebepalingen. Ons bedrijf is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze materialen. Wij zullen echter altijd deze materialen aanmelden bij de fabrikant zodat deze actie kan ondernemen.